دکتر لنا مطلبی
مدیر و مؤسس
ملینا یوسف زاده
کارشناس امور ثبت نام
دکتر سمیرا موسوی
استاد زبان انگلیسی و IELTS
کاملیا نبی زاده
استاد زبان آلمانی
زهره محمودی
استاد زبان انگلیسی
بهراز سیاهپوشها
استاد زبان آلمانی
باران قهرمانی
استاد زبان انگلیسی
ملیکا نیاز
استاد زبان انگلیسی
سمانه افشار
استاد زبان انگلیسی
شیوا عطایی
استاد زبان انگلیسی
مریم سادات نوربخش
استاد زبان انگلیسی
پانته آ مقدسی
استاد زبان انگلیسی
آناهیتا یوسف صفت
استاد زبان فرانسوی
محدیث قاسمی
استاد زبان انگلیسی
دنیز فتحی
استاد زبان انگلیسی
عسل چهارسوقی
استاد زبان انگلیسی
فاطمه اسدنژاد
استاد ترکی استانبولی
آرش ساسانی
استاد IELTS
حسین جاهدی
کارشناس فناوری و اطلاعات