دکتر لنا مطلبی
مدیر و مؤسس
ملینا یوسف زاده
کارشناس امور ثبت نام
دکتر سمیرا موسوی
استاد زبان انگلیسی و IELTS
کاملیا نبی زاده
استاد زبان آلمانی
بهراز سیاهپوشها
استاد زبان آلمانی
الهام برجعلی
استاد زبان انگلیسی
ملیکا نیاز
استاد زبان انگلیسی
سمیه محمدی
استاد زبان انگلیسی
سمانه افشار
استاد زبان انگلیسی
ترانه دلاور
استاد زبان انگلیسی
شیوا عطایی
استاد زبان انگلیسی
مریم سادات نوربخش
استاد زبان انگلیسی
پانته آ مقدسی
استاد زبان انگلیسی
آناهیتا یوسف صفت
استاد زبان فرانسوی
عسل چهارسوقی
استاد زبان انگلیسی
آرش ساسانی
استاد IELTS
حسین جاهدی
کارشناس فناوری و اطلاعات