دکتر لنا مطلبی
مدیر و مؤسس
ملینا یوسف زاده
کارشناس امور ثبت نام
دکتر سمیرا موسوی
استاد زبان انگلیسی و IELTS
کاملیا نبی زاده
استاد زبان آلمانی
زهره محمودی
استاد زبان انگلیسی
بهراز سیاهپوشها
استاد زبان آلمانی
باران قهرمانی
استاد زبان انگلیسی
ملیکا نیاز
استاد زبان انگلیسی
سمانه افشار
استاد زبان انگلیسی
سحر نهاری
استاد زبان انگلیسی
پانته آ مقدسی
استاد زبان انگلیسی
مهدیه السادات حسینی
استاد زبان فرانسوی
آناهیتا یوسف صفت
استاد زبان فرانسوی
الناز ارشدی
استاد زبان انگلیسی
آرش ساسانی
استاد IELTS
حسین جاهدی
کارشناس فناوری و اطلاعات