دکتر لنا مطلبی
مدیر و مؤسس
دکتر سمیرا موسوی
استاد زبان انگلیسی و IELTS
آرش ساسانی
استاد IELTS
ملینا یوسف زاده
کارشناس امور ثبت نام
کاملیا نبی زاده
استاد زبان آلمانی
بهراز سیاهپوشها
استاد زبان آلمانی
پانته آ مقدسی
استاد زبان انگلیسی
مریم سادات نوربخش
استاد زبان انگلیسی
سمانه افشار
استاد زبان انگلیسی
مبینا فرحزادی
استاد زبان انگلیسی
غزل مدنی زاده
استاد زبان انگلیسی
نیلوفر اصغری
استاد زبان انگلیسی
آذین حجتی
استاد زبان انگلیسی
آرزو صدیقی
استاد زبان انگلیسی
آناهیتا یوسف صفت
استاد زبان فرانسوی
پرنیا کیهانی
استاد زبان اسپانیایی
حسین جاهدی
کارشناس فناوری و اطلاعات