Teacher Training Course

دوره آموزشی TTC “دوره تربیت مدرس” ویژه افرادی که تمایل به تدریس زبان انگلیسی به صورت حرفه ای را دارند می باشد.

داوطلبانی که مشتاق به تدریس در آموزشگاه زبان های خارجی آتریس هستند، پس از ارزیابی اولیه (به صورت کتبی و شفاهی)، به مدت 10 جلسه ( 2 ساعته ) در این دوره شرکت کرده، و در طول دوره از نظارت کیفی و راهنمایی کارشناسان مرکز آموزش و اساتید مجرب برخوردار خواهند بود. در پایان، پس از موفقیت در آزمون کتبی و عملی مدرک رسمی تدریس به آنها اعطا می گردد.

نوشتن دیدگاه